Análisis Fundamental EUROSTOXX ENERGÍA Consultar sección general análisis

  BPA Margen de beneficio (%) PER (Anualizado) ROA (%)
ENI 124,883,000 36,623.2 37,624,000 2,507,408,000
  BPA Margen de beneficio (%) PER (Anualizado) ROA (%)
REP 62,978,000 19,661.6 24,783,000 1,426,304,133
  BPA Margen EBITDA (%) Margen de beneficio (%) PER (Anualizado)
TOTF 267,500,000 149,400.16 8,678,000 90,412,000

Mi Cartera