Análisis Fundamental EUROSTOXX FARMACIA Consultar sección general análisis

  BPA Margen de beneficio (%) ROA (%) ROE (%)
ESSI 48,038,000 44,980.69 8,776,000 436,070,665
  BPA Margen de beneficio (%) PER (Anualizado) ROA (%)
SASY 80,840.02 17,019,000 1,064,945,642 962,000

Mi Cartera